Har du svært ved at forstå breve fra kommunen, skolen, eller din læge? Vil du gerne opleve at undervisning for voksne kan være sjovt?
 
FVU gør dig bedre til at forstå skriftligt og mundtligt dansk og indgå i fællesskaber på arbejdspladsen og privat. Vores kursister oplever at FVU styrker deres selvtillid, mindsker antallet af misforståelser og gør dem mindre usikre.